Bli medlem

Årsavgifter för 2017

Medlemsgrupp Årsavgift + städavgift*
Fullbetalande senior*  4 788 300
Familjemedlemskap (2 seniorer + juniorer)[1]* 10 300 600
Småbarnsföräldrar med barn upp till 6 år[2]*
Båda föräldrarna kan spela fritt på
hemmabanan, var för sig. Spelar båda samtidigt
betalar en full greenfee.
4 788 600
Ny medlem 2017 2 388  
Ny medlem år 2  3 588 300
Nybörjare år 2 3 588 300

Distansmedlemskap (minst 7 mils avstånd)
Fritt spel under säsongen

2 388  

Greenfeemedlemskap 1
100:- rabatt på Läckö Golfklubb, Full avgift på andra banor

1 500  

Greenfeemedlemskap 2
Betalar full greenfee på alla banor, inkl. Läckö. 

550  
Heltidsstuderande (från 22 år och uppåt)    
Studieintyg krävs. Spelar fritt på Läckö,
betalar full greenfee på andra banor
1 800  
Junior tom 10år[3]  400  
Junior tom 17år[3] 800  
Junior tom 21år[3] 1 000  
Yngre senior 22 - 24 år           NYTT FÖR 2017 2388  
Passiv medlem/Stödmedlem 200  

[1] Fullbetalande/fullvärdiga medlemmar
[2] En av föräldrarna är fullvärdig medlem och erhåller nedanstående mervärde.
[3] Erhåller VGF-rabatt samt reducerad greenfee på vänklubbar

*Mervärde för fullbetalande/fullvärdiga medlemmar

 • Greenfeerabatt på alla VGF:s deltagande golfbanor (100 kr)
 • Reducerad greenfee på vänklubbar
 • 2 gratisträningar (i grupp) med vår tränare
 • Rabatt på gymkort
 • Rabatt vid köp av golfhäftet
 • Fullbetalande medlem kan ta med en gäst i bollen med 100 kr i reducerad greenfee. Avräknas från vid varje tillfälle gällande full greenfee eller Västgötagreenfee. Gäller ej medlemmar i vänklubbar.

 

Ny medlem år 2/nybörjare år 2

som nått officiellt hcp och som vill erhålla mervärde som ”fullvärdig” medlem betalar full medlemsavgift

(4 788 kr/år, samt städavgift 300 kr), kontakta kansliet för uppgradering.

 

Städavgift, 300 kr

Följande medlemsgrupper betalar en städavgift på 300 kr. Efter att man deltagit vid ett städtillfälle får man avgiften tillbaka alt får man en greenfee-biljett.

 • Fullbetalande seniorer, 300 kr
 • Familjemedlemsskap, 2*300 kr
 • Småbarnsföräldrar, 2*300 kr
 • Ny medlem år 2, 300 kr
 • Nybörjare år 2, 300 kr

 

Betala via autogiro

Det går bra att betala via autogiro vid följande medlemskap: Fullbetalande medlem, Familjemedlemskap, Småbarnsföräldrar, Ny medlem 2017, Ny medlem år 2 och Nybörjare år 2.

Autogiroblankett finns här på hemsidan under KLUBBEN o DOKUMENT. Fyll i och skicka in till oss antingen via mail eller per post.

 

 

 

Kontakta oss för att bli medlem

Namn 
E-post 
Telefon 
Meddelande