Styrelsen

Styrelsens medlemmar 2020

Ordförande Greger Ulleryd
V Ordförande  Torsten Yngveson
Sekreterare Birgitta Sundell
 

Eva Andersson
Tommy Åhman
Doris Fredriksson
Clas Lundell
André Wilhelmsson
Susanne Tobiasson
Therese Fahlgren

Revisorer

Revisorer         

Urban Sandgren 
Elisabeth Apelberg

Suppleant    Arvid Karlsson

Valberedning

Ordförande och utsedd av styrelsen

Kurt Berglund
 

Eva Karlsson
Urban Sandgren