Marknadskommittén

Marknadskommitténs medlemmar 2020

Ordförande Elin Öberg
Ledamöter

Eva Andersson
Birgitta Sundell
André Wilhelmsson

Pähr Nyström

Tommy Åhman