Junior- & utbildningskommittén

Juniorkommitténs medlemmar 2020

Ordförande Anna Sjögren
Ledamot

 Rickard Andersson

Torsten Yngveson

Therese Fahlgren

Helena Hedberg