Banstatus

2019-03-18

Banan är stängd, men du kan öva ditt spel på drivingrangen, som är öppen. På drivingrangen kan du betala med kort.

Varmt välkommen att öva!

Glöm inte att laga nedslagsmärken! 

Vid frost är det förbjudet att beträda banan.